Unpacking the African consumer: spending patterns and investments…

Atrakcyjność inwestycyjna Afryki to już nie tylko minerały, ropa, gaz czy szlachetne gatunki drewna. Obecnie inwestorów przyciąga coraz częściej siła nabywcza afrykańskiego konsumenta oraz rynki zbytu. Afrykański wzrost konsumpcyjny napędzany jest przez trzy nakładające się…

New oil frontiers: Investors’ guide to the oil…

Dnia 8 marca 2014 r. w Klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie odbyła się prezentacja raportu New oil frontiers: Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa autorstwa dr. Dominika Kopińskiego, dr. Andrzeja Polusa…

Europe-Africa on the Global Chessboard: The New Opening

Jedną z charakterystyk współczesnej ekonomii politycznej jest pojawianie się nowych osi kooperacji, które łączą rozwijające państwa Globalnego Południa. W roku 2012 po raz pierwszy w historii wartość inwestycji zagranicznych napływających do Afryki z krajów rozwijających…